Jeg har lest gjennom på FAQ-siden, og godtar informasjonen som er oppgitt.