Skip to main content

Bachata: Fram og tilbak x 2. Media, double front tap, setenta, outside turn fører/inside følger, traditional step